Assendelfter en Noord-Hollandse Blauwen Club

Logo Noord Hollandse blauwe club mediumOnze speciaalclub heeft tot doelstelling het in stand houden, verbeteren en verbreiden van de Assendelfters, Noord‑Hollandse Blauwen en hun krielvormen.
De club is in 1981 opgericht, maakt op dit ogenblik een sterke groei door en heeft ongeveer 150 leden. Het ledenbestand bestaat uit actieve fokkers en liefhebbers.
De actieve fokkers (tevens liefhebbers) showen hun dieren op tentoonstellingen waar de kwaliteit van hun dieren door keurmeesters wordt bepaald aan uiterlijke en gezondheidscriteria. Aan de hand van de resultaten weten de fokkers of hun dieren voldoen aan de standaard eisen voor hun ras.

De groep liefhebbers houden hun dieren voor de schoonheid van het ras en velen van hen helpen bij het in stand houden van deze oude cultuur rassen.

Jubileumshow ter gelegenheid van het 35 jarig bestaan.

UITNODIGING: Aan alle leden van onze Speciaalclub.

Hiermede hebben wij het genoegen u uit te nodigen voor de Jubileumshow ter gelegenheid van het 35 jarig bestaan van onze club.
Deze wordt houden op zaterdag 15 oktober 2016 , in het clubgebouw van A.K.V. sportpark “De Bokkeduinen”4 , 3819 DB te Amersfoort.

Het bestuur zal het op prijs stellen als alle fokkers met een mooi aantal dieren naar Amersfoort komen, zodat we de resultaten van het afgelopen fokseizoen met elkaar kunnen vergelijken.

Het wordt dus een eendagskeuring!
Voor deze dag hebben we vier keurmeesters bereid gevonden uw dieren te beoordelen. Het zijn de heren A. Bleijenberg, R. van de Kerkhof,
B. Vingerhoed en A. Geut..
De indeling van de keurmeesters zal na de ontvangst van de inschrijfformulieren worden gedaan.
Inschrijfgeld is slechts € 1,50 per dier.
De catalogus is gratis en voor de lunch vragen wij € 12,50 ( het meerdere is voor rekening van de club.) De koffie of thee bij binnenkomst is hierbij inbegrepen.
Wij willen hiermee onze waardering uitdrukken voor uw moeite om naar Amersfoort te komen.

Het in kooien van de dieren vangt aan om 8.30 uur tot 9.30 uur.

We willen graag voor de lunch die om 13.00 uur begint,  de keuring klaar hebben en dan na de lunch de kampioenen bekend maken.

Klik hier voor het inschrijfformulier.

Voorjaarmarkt in Beerta

20160323135544

De jaarmarkt van Beerta is een gezellige markt met kraampjes, kermis… en de Assendelfters van ons bestuurslid F.A. Assendelft.

Goede promotie voor een van onze rassen waarbij  alle drie de kleurslagen van de Assendelfters waren vertegenwoordigd. De citroenpel (links) en Goudpel (reschts) zijn goed zichtbaar, de zilverpel (midden) was een beetje verlegen.

Meer over de geschiedenis van dit mooie ras uit de Zaanstreek is hier te vinden.

Winnaars Jongdierendag 26 september 2015