Agenda

2 maart 2019: Bevolking van de Hoendertuin van het Pluimveemuseum

9 maart 2019: Algemene Ledenvergadering Amersfoort

12 oktober 2019: Jongdierendag in Amersfoort

Uitslag JDD 2018

Jongdierendag ANHBC op zaterdag 6 oktober 2018
De jongdierendag van onze speciaalclub op 6 oktober 2018 is weer prima verlopen. We waren met 20 mensen en 54 dieren. Op deze warme, zonnige dag hing er een gezellige en ontspannen sfeer en er werd druk gekeuveld tussen de kooien. Na de prijsuitreiking met een aardig prijzenpakket, bleek dat niemand met lege handen naar huis ging. Ook de loterij met mooie prijsjes, de warme lunch en het gezellig napraten, maakte deze dag tot een hoogtepunt voor de fokkers.

Uitslagen

Hendrik ter Horst,
secretaris/penningmeester ANHBC

 

Kampioenen Jongdierendag 14 oktober 2017

We kunnen terugkijken op een gezellige en leerzame jongdierendag. Op zaterdag 14 oktober jl. werden in Amersfoort 83 dieren ingekooid: 25 Assendelfters, 27 Noord-Hollandse Hoenders en 31 Noord-Hollandse blauwe krielen.

Tijdens de keuring werd er door de keurmeesters de heren Tesselaar, Geut en Bleijenberg de nodige tekst en uitleg gegeven over de aanwezige dieren. Daarnaast konden ook de leden vragen stellen over hun eigen dieren. Klaas van der Hoek heeft deze ochtend mooie foto’s gemaakt, waarover hij na de lunch een interessante dierenbespreking hield.
Onze volgende jongdierendag staat al weer gepland voor zaterdag 6 oktober 2018.
U bent van harte welkom!

Fraaiste Assendelfts Hoen Citroenpel
Hen jong 1e F96
Fokker: mevr. G. de Boer.
Fraaiste N.H. kriel ander geslacht
Haan jong 1e ZG95
Fokker: dhr. D. Hendrix
Fraaiste N.H. hoen ander geslacht
Haan jong 1e F96
Fokker: dhr. A.P. Bos
Fraaiste Assendelfter ander geslacht
Goudpel Haan jong 1e ZG93
Fokker: dhr. F. Assendelft.
Fraaiste Noord-Hollandse kriel
Hen jong 1e F96
Fokker: dhr. J. Vonk
Fraaiste Noord-Hollands hoen
Hen jong 1e F96
Fokker: dhr. H.J. Ter Horst