Club

Club activiteiten:
3x per jaar wordt een clubblad uitgegeven (in maart, augustus en december).
Hierin staat allerlei informatie betreffende

  • het houden van onze clubrassen
  • regelgeving omtrent onze liefhebberij
  • pluimveeziektes
  • ons prijzenpakket
  • tentoonstellingsverslagen
  • een rubriek voor vraag en aanbod

Twee maal per jaar wordt een fokkersdag georganiseerd. Tijdens deze fokkersdagen wordt de stand van onze rassen besproken en aanwezige dieren worden door gespecialiseerde keurmeesters beoordeeld. Tevens is dit de gelegenheid om dieren etc. uit te wisselen.

Algemene informatie:
Contributie € 17,00 per jaar, jeugdleden € 7,50.
IBAN no: NL62 INGB 0002 3509 60 t.n.v. Assendelfter en Noord-Hollandse Blauwen Club te Limmen.

Betalingen voor 1 maart van het nieuwe jaar, leden die de contributie niet hebben voldaan komen niet in aanmerking voor ereprijzen.