Club

Club activiteiten:
3x per jaar wordt een clubblad uitgegeven (in maart, augustus en december).
Hierin staat allerlei informatie betreffende

  • het houden van onze clubrassen
  • regelgeving omtrent onze liefhebberij
  • pluimveeziektes
  • ons prijzenpakket
  • tentoonstellingsverslagen
 • een rubriek voor vraag en aanbod

Twee maal per jaar wordt een fokkersdag georganiseerd. Tijdens deze fokkersdagen wordt de stand van onze rassen besproken en aanwezige dieren worden door gespecialiseerde keurmeesters beoordeeld. Tevens is dit de gelegenheid om dieren etc. uit te wisselen.

Algemene informatie:
Contributie € 17,00 per jaar, jeugdleden € 7,50.
IBAN no: NL40RBRB0706508513 ten name van ANHBC te Ter Apelkanaal.

Betalingen voor 1 maart van het nieuwe jaar, leden die de contributie niet hebben voldaan komen niet in aanmerking voor ereprijzen.