Bondsshow 1 oktober en fokkersdag 19 november 2022

Beste leden,
Vanwege de vogelgriep heeft de KLN heeft besloten om op 29, 30 september en 1 oktober 2022 een bondsshow te organiseren in Silvolde (gemeente Oude IJsselstreek) in de buurt van Ulft Gelderland. We begrijpen allemaal heel goed waarom de KLN dit besluit genomen heeft, maar hierdoor kunnen wij helaas onze jongdierendag (JDD) niet houden op de manier zoals wij die gepland hadden, want een bondsshow geldt als beschermd. In dit verband betekent ‘beschermd’ dat wij geen keurmeesters kunnen contracteren.
Hierop heeft het bestuur het volgende besloten:
De JDD op 1 oktober 2022 bij AKV in Amersfoort komt te vervallen.

De ANHBC brengt de clubshow voor dit jaar onder bij de bondsshow in Silvolde (i.p.v. de Noordshow). Op deze bondsshow worden  niet alleen dieren uit 2022 gevraagd, maar ook uit 2021 en dieren uit 2020 en ouder. Hiervoor worden vanuit de KLN aparte prijzen beschikbaar gesteld. Verdere informatie hierover staat in het vraagprogramma van de bondsshow. Voor onze clubshow geldt uiteraard het prijzenschema, zoals dat tijdens de ALV in maart 2022 is vastgesteld (zie clubblad nr. 119, editie februari, pagina 7). In dit schema staat nog Noordshow. Dat wordt nu dus Bondsshow. Wij hopen dat veel leden voor de Bondshow inschrijven!

Op 19 november 2022 wordt er bij AKV een gezellige fokkersdag georganiseerd met een beoordeling van de aanwezige dieren. Dus geen catalogus, maar wel met beoordelingskaarten. Op deze manier meent het bestuur, mist de omstandigheden (vogelgriep en corona) dit t.z.t. toelaten, 2 contactmomenten voor de vereniging te creëren.

Hopelijk zien we elkaar op 1 oktober en 19 november!

Met vriendelijke groet,
Bestuur ANHBC