Assendelfter en Noord-Hollandse Blauwen Club

Logo Noord Hollandse blauwe club mediumOnze speciaalclub heeft tot doelstelling het in stand houden, verbeteren en verbreiden van de Assendelfters, Noord‑Hollandse Blauwen en hun krielvormen.
De club is in 1981 opgericht, maakt op dit ogenblik een sterke groei door en heeft ongeveer 150 leden. Het ledenbestand bestaat uit actieve fokkers en liefhebbers.
De actieve fokkers (tevens liefhebbers) showen hun dieren op tentoonstellingen waar de kwaliteit van hun dieren door keurmeesters wordt bepaald aan uiterlijke en gezondheidscriteria. Aan de hand van de resultaten weten de fokkers of hun dieren voldoen aan de standaard eisen voor hun ras.

De groep liefhebbers houden hun dieren voor de schoonheid van het ras en velen van hen helpen bij het in stand houden van deze oude cultuur rassen.

Landelijke ophokplicht per 29 april 2020 ingetrokken

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft met ingang van 29 april 2020 de geldende landelijke ophokplicht ingetrokken voor bedrijven die commercieel pluimvee houden. Het risico op insleep van hoogpathogene vogelgriep is zoveel afgenomen dat de maatregel niet langer noodzakelijk is. De ophokplicht is twee maanden van kracht geweest.

De ophokplicht werd op 12 februari 2020 ingesteld om te voorkomen dat bedrijven in Nederland besmet raakten door introductie van het virus via wilde vogels. Verschillende Europese landen hadden te maken met besmettingen bij commercieel gehouden pluimvee.

Sinds de verlenging van de ophokplicht zijn er geen uitbraken in en nabij Nederland gevonden. De laatste uitbraak in Duitsland was op 31 maart 2020 in Saksen. De weersomstandigheden zijn inmiddels ongunstig voor het virus. Bovendien is de voorjaarstrek van wilde watervogels inmiddels in volle gang en verdwijnen wilde watervogels uit Nederland. Daarom is besloten om de ophokplicht in te trekken. Het ministerie van LNV blijft de situatie volgen.

Update gevolgen coronavirus

Beste leden,

Het kabinet heeft dinsdag 21 april jl. een update gegeven over de maatregelen in verband met het coronavirus. Dit betekent dat alle activiteiten tot 1 september vervallen.

We hopen dat jullie en jullie dierbaren gezond zijn én blijven. Wanneer er wijzigingen zijn in de situatie zullen we jullie weer op de hoogte brengen.

Met vriendelijke groeten,
bestuur ANHBC

ALV van 14 maart 2020 gaat NIET door!

Beste leden,

Door alle beperkingen i.v.m. het Coronavirus zijn alle bijeenkomsten tot 1 juni 2020 onmogelijk.

Dit betekent dat de ALV van 14 maart niet doorgaat.

In overleg met de andere bestuursleden gaan we op zoek naar een andere datum voor de ALV.

Met vriendelijke groeten,

Bestuur ANHBC

1 2 3 4