Assendelfter en Noord-Hollandse Blauwen Club

Logo Noord Hollandse blauwe club mediumOnze speciaalclub heeft tot doelstelling het in stand houden, verbeteren en verbreiden van de Assendelfters, Noord‑Hollandse Blauwen en hun krielvormen.
De club is in 1981 opgericht, maakt op dit ogenblik een sterke groei door en heeft ongeveer 150 leden. Het ledenbestand bestaat uit actieve fokkers en liefhebbers.
De actieve fokkers (tevens liefhebbers) showen hun dieren op tentoonstellingen waar de kwaliteit van hun dieren door keurmeesters wordt bepaald aan uiterlijke en gezondheidscriteria. Aan de hand van de resultaten weten de fokkers of hun dieren voldoen aan de standaard eisen voor hun ras.

De groep liefhebbers houden hun dieren voor de schoonheid van het ras en velen van hen helpen bij het in stand houden van deze oude cultuur rassen.

Laatste nieuws over de vogelgriep

In delen van Overijssel, Brabant en Limburg is met ingang van 20 juni 2021 de ophokplicht voor commercieel pluimvee en de afschermplicht voor hobbypluimvee opgeheven. In het grootste deel van Nederland blijft deze maatregel echter van kracht, zo heeft demissionair minister Schouten bekend gemaakt.

Op de site van de Rijksoverheid https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vogelgriep kunt u het laatste nieuws volgen over de stand van zaken m.b.t. de vogelgriep.  

De kaart van de regio’s waarin de maatregelen wel en niet gelden.

ALV op 13 maart 2021 gaat niet door!

Naar aanleiding van de persconferentie van onze premier op dinsdag 23 februari 2021 is gebleken dat de horeca nog niet open mag. Voor ons betekent dit, dat onze geplande ALV op zaterdag 13 maart in Amersfoort helaas NIET door kan gaan.

In overleg met AKV wordt er naar een nieuwe datum gezocht. Zodra deze bekend is, hoort u dit van ons.

Het clubblad van februari 2021, met hierin alle vergaderstukken voor de ALV, wordt hierdoor wat later gepubliceerd dan u van ons gewend bent. Dit zal waarschijnlijk ergens in maart 2021 worden.

Bestuur ANHBC

Vanaf 29 oktober 2020 geldt afschermen van pluimvee

Bericht van de Rijksoverheid

Sinds 23 oktober 2020 geldt een ophokplicht voor alle bedrijven die commercieel pluimvee houden in Nederland. Na de recente vondst van hoogpathogene vogelgriep bij een bedrijf met vleeskuikenouderdieren in Altforst zijn daar een aantal maatregelen bijgekomen. In het gebied van 3 kilometer rond het besmette bedrijf liggen 9 andere pluimveebedrijven. Deze bedrijven worden bemonsterd en onderzocht op vogelgriep. In de 10-kilometerzone rondom dit bedrijf liggen daarnaast nog 25 andere pluimveebedrijven. Voor deze zone geldt het vervoersverbod.

Vanaf 29 oktober 2020 zijn dierentuinen, kinderboerderijen en eigenaren van hobbyvogels bovendien verplicht hun pluimvee en watervogels af te schermen.

1 2 3 7