Assendelfter en Noord-Hollandse Blauwen Club

Logo Noord Hollandse blauwe club mediumOnze speciaalclub heeft tot doelstelling het in stand houden, verbeteren en verbreiden van de Assendelfters, Noord‑Hollandse Blauwen en hun krielvormen.
De club is in 1981 opgericht, maakt op dit ogenblik een sterke groei door en heeft ongeveer 150 leden. Het ledenbestand bestaat uit actieve fokkers en liefhebbers.
De actieve fokkers (tevens liefhebbers) showen hun dieren op tentoonstellingen waar de kwaliteit van hun dieren door keurmeesters wordt bepaald aan uiterlijke en gezondheidscriteria. Aan de hand van de resultaten weten de fokkers of hun dieren voldoen aan de standaard eisen voor hun ras.

De groep liefhebbers houden hun dieren voor de schoonheid van het ras en velen van hen helpen bij het in stand houden van deze oude cultuur rassen.

Vanaf 29 oktober 2020 geldt afschermen van pluimvee

Bericht van de Rijksoverheid

Sinds 23 oktober 2020 geldt een ophokplicht voor alle bedrijven die commercieel pluimvee houden in Nederland. Na de recente vondst van hoogpathogene vogelgriep bij een bedrijf met vleeskuikenouderdieren in Altforst zijn daar een aantal maatregelen bijgekomen. In het gebied van 3 kilometer rond het besmette bedrijf liggen 9 andere pluimveebedrijven. Deze bedrijven worden bemonsterd en onderzocht op vogelgriep. In de 10-kilometerzone rondom dit bedrijf liggen daarnaast nog 25 andere pluimveebedrijven. Voor deze zone geldt het vervoersverbod.

Vanaf 29 oktober 2020 zijn dierentuinen, kinderboerderijen en eigenaren van hobbyvogels bovendien verplicht hun pluimvee en watervogels af te schermen.

Clubbladen 2020 / Club magazine 2020

De meest recente clubbladen (zowel de Nederlandse als de Engelse versies) kunt u vinden onder het kopje “club” / “clubbladen” / “2020”.

The most recent club magazines (Dutch and English version) can be found under “club” / “clubbladen” / “2020”.

1 2 3 6