Update gevolgen coronavirus

Beste leden,

Het kabinet heeft dinsdag 21 april jl. een update gegeven over de maatregelen in verband met het coronavirus. Dit betekent dat alle activiteiten tot 1 september vervallen.

We hopen dat jullie en jullie dierbaren gezond zijn én blijven. Wanneer er wijzigingen zijn in de situatie zullen we jullie weer op de hoogte brengen.

Met vriendelijke groeten,
bestuur ANHBC

ALV van 14 maart 2020 gaat NIET door!

Beste leden,

Door alle beperkingen i.v.m. het Coronavirus zijn alle bijeenkomsten tot 1 juni 2020 onmogelijk.

Dit betekent dat de ALV van 14 maart niet doorgaat.

In overleg met de andere bestuursleden gaan we op zoek naar een andere datum voor de ALV.

Met vriendelijke groeten,

Bestuur ANHBC

Ophokplicht voor commercieel gehouden vogels. Mensen met een paar kippen of andere vogels mogen zelf weten wat ze doen.

Publicatie van het RVO op 18 februari 2020.

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit stelde per 12 februari 2020 om 00:00 uur voor heel Nederland een ophokplicht in voor alle bedrijven die commercieel pluimvee houden. De maatregel wordt genomen naar aanleiding van een recente besmetting op een hobbylocatie bij Bretzfeld, Duitsland. Mensen met een paar kippen of andere vogels mogen zelf weten wat ze doen.

Omdat de recente besmetting in Duitsland westelijker is dan eerdere besmettingen is er een kans dat ook in andere delen van West-Europa het virus in lokale wilde watervogelpopulaties aanwezig is. De kans op introductie van het virus vanuit besmette wilde vogels op een Nederlands pluimveebedrijf wordt daarom groter ingeschat.

Maatregelen
De ophokplicht wordt ingesteld om te voorkomen dat bedrijven in Nederland besmet raken door virus uit wilde vogels. Over 4 weken komt de deskundigengroep opnieuw bij elkaar om de situatie van dat moment te beoordelen Als de situatie dan is genormaliseerd, bijvoorbeeld omdat er geen nieuwe uitbraken zijn geweest, kan de ophokplicht worden ingetrokken.

In Nederland geldt al een verplichting tot een 2e reiniging en ontsmetting voor transportmiddelen voor gevoelige diersoorten uit de landen met uitbraken van vogelgriep. Deze maatregel geldt nu ook voor transporten uit Duitsland. Daar wordt door de NVWA op toegezien.

Uitbraken
Op 31 december 2019 was in Oost-Polen een uitbraak met de hoogpathogene vogelgriep (HPAI van het serotype H5N8). Dat was de eerste HPAI-uitbraak in de Europese Unie van dit winterseizoen. Inmiddels zijn uitbraken gemeld uit meerdere landen in midden en Oost-Europa (Polen, Slowakije, Hongarije, Roemenië, Tsjechië, Duitsland en Oekraïne). De situatie aldaar is nog steeds zorgelijk. Ook zijn er eerder 2 dode besmette wilde vogels gevonden, één in Polen en één in Duitsland vlakbij de Poolse grens. In Duitsland is tot nu toe één geval van vogelgriep bij gehouden pluimvee gevonden.

Rijksoverheid
Dit nieuwsbericht staat ook op Rijksoverheid.nl. Daar vindt u ook de Kamerbrief over de ophokplicht.

1 2 3 4 5 6