In memoriam Frits Calf

Ons erelid Frits Calf heeft zich vanaf de eerste dag dat hij lid werd (in 1998) met heel veel passie ingezet voor onze speciaalclub. Zeventien jaar lang was hij secretaris/penningmeester van de Assendelfter en Noord-Hollandse Blauwen Club (ANHBC). Hij heeft dat altijd voortreffelijk gedaan. Samen met onze erevoorzitter Bas Vingerhoed was Frits jarenlang het visitekaartje van onze speciaalclub. Hij bracht dat bijvoorbeeld tot uitdrukking tijdens vele Noordshows. Hij logeerde dan bij de familie Krijthe te Eelderwolde. Samen met Frans Assendelft “regelde” hij dan onze stand.

Vanwege gezondheidsredenen moest Frits zijn functie in 2016 opgeven. Dat zal niet makkelijk voor hem zijn geweest, want hij was immers graag secretaris/penningmeester. Wij herinneren ons Frits als iemand die zijn zaken altijd goed voor elkaar had en daardoor met een zekere zwier de dingen voor het voetlicht bracht. Of het nou ging om het presenteren van de jaarcijfers of om het in goede banen leiden van een verloting, het leek wel alsof het allemaal vanzelf ging. Frits was altijd goedgemutst en hij leek wel onverwoestbaar.

Wij mensen weten echter dat niemand van ons onverwoestbaar is, dus ook Frits niet. Na het begin van zijn ziekte bleef hij, door het gebruik van geneesmiddelen, nog een hele tijd in een redelijk goede conditie. Hij vond dat zelf eigenlijk ook wel verbazingwekkend, daarom vertelde hij je dan ook graag, met pretoogjes, hoe verschrikkelijk duur zijn medicijnen wel niet waren. In mei van dit jaar werd zijn gezondheidstoestand echter snel slechter en op 1 juni is hij overleden. Frits is 79 jaar geworden. Wij wensen zijn echtgenote en verdere familie veel sterkte met dit grote verlies.   

Bovenaan de rouwkaart staat:
Old sailors never die
They are passing away….

Wij van de ANHBC zeggen:
So long Frits!

https://www.anhbc.nl/wp-content/uploads/2020/06/Rouwkaart-Frits-Calf.pdf

Landelijke ophokplicht per 29 april 2020 ingetrokken

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft met ingang van 29 april 2020 de geldende landelijke ophokplicht ingetrokken voor bedrijven die commercieel pluimvee houden. Het risico op insleep van hoogpathogene vogelgriep is zoveel afgenomen dat de maatregel niet langer noodzakelijk is. De ophokplicht is twee maanden van kracht geweest.

De ophokplicht werd op 12 februari 2020 ingesteld om te voorkomen dat bedrijven in Nederland besmet raakten door introductie van het virus via wilde vogels. Verschillende Europese landen hadden te maken met besmettingen bij commercieel gehouden pluimvee.

Sinds de verlenging van de ophokplicht zijn er geen uitbraken in en nabij Nederland gevonden. De laatste uitbraak in Duitsland was op 31 maart 2020 in Saksen. De weersomstandigheden zijn inmiddels ongunstig voor het virus. Bovendien is de voorjaarstrek van wilde watervogels inmiddels in volle gang en verdwijnen wilde watervogels uit Nederland. Daarom is besloten om de ophokplicht in te trekken. Het ministerie van LNV blijft de situatie volgen.

Update gevolgen coronavirus

Beste leden,

Het kabinet heeft dinsdag 21 april jl. een update gegeven over de maatregelen in verband met het coronavirus. Dit betekent dat alle activiteiten tot 1 september vervallen.

We hopen dat jullie en jullie dierbaren gezond zijn én blijven. Wanneer er wijzigingen zijn in de situatie zullen we jullie weer op de hoogte brengen.

Met vriendelijke groeten,
bestuur ANHBC

1 2 3 4 5 6